Ακτινολογικός Έλεγχος

Ο σύγχρονος Οδοντίατρος έχει στη διάθεση του μία σειρά από ακτινογραφικές εξετάσεις για να προβεί στη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Tις οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
  • Tην πανοραμική ακτινογραφία
  • Tις 3D Υπολογιστικές Τομογραφίες (CBCT)