Στην Οδοντιατρική χρησιμοποιούνται δύο ειδών μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα που υποκαθιστούν σκληρούς ιστούς (οστούν) και αυτά που υποκαθιστούν μαλακούς ιστούς (ούλα).

Τί ακριβώς είναι τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται στην Οδοντιατρική και αν θα δεχθεί το μόσχευμα ο οργανισμός μου.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα μοσχεύματα είναι η δημιουργία ενός υποστρώματος, όπου ο ίδιος ο οργανισμός αφού τα χρησιμοποιήσει σαν μία υποδομή (σκαλωσιά) για να δημιουργήσει νέους ιστούς θα απορροφήσει παράλληλα μεγάλο μέρος τους, ανάλογα πάντα με το είδος του μοσχεύματος. Άρα η ερώτηση “Αν θα δεχτεί ο οργανισμός μου το μόσχευμα.”, ουσιαστικά δεν υφίσταται για τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται στην Οδοντιατρική. Δεν υποκαθιστούν  ελλείποντα όργανα εφ’ όρου ζωής, (όπως για παράδειγμα ένα μεταμοσχευμένο νεφρό), αλλά δημιουργούν τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή ιστών από τον ίδιο τον οργανισμό. Επίσης αναλόγως το είδος του μοσχεύματος που επιλέχθηκε προς χρήση, μπορεί αυτό να φέρει και κάποιες γενετικές πληροφορίες ή/και αυξητικούς παράγοντες που βοηθούν επιπλέον στην ανάπλαση της περιοχής.

Οι δύο βασικοί λόγοι για την αποτυχία ενός μοσχεύματος είναι είτε η λανθασμένη χειρουργική τεχνική, είτε η παρουσία μιας πρώιμης μόλυνσης. Επίσης βαρείς καπνιστές (>10 τσιγάρα την ημέρα) και άτομα με μη ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας.

Τι είδους μόσχευμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Όσον αφορά τα οστικά μοσχεύματα,  αυτά χρησιμοποιούνται στην Περιοδοντολογία και στην Εμφυτευματολογία. Πρωταρχικός στόχος της χρήσης των οστικών μοσχευμάτων είναι η αναγέννηση του οστού και η πλήρωση της οστικής βλάβης με νεοσύστατο οστίτη ιστό. Η αναγέννηση των υπόλοιπων περιοδοντικών ιστών γενικά είναι περιορισμένη με τη χρήση μόνο των οστικών μοσχευμάτων και των υποκατάστατών τους.

Τα οστικά μοσχεύματα διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση τους σε:

1) Αυτομοσχεύματα

Είναι τα μοσχεύματα εκείνα που προέρχονται από το ίδιο το άτομο.

2) Αλλομοσχεύματα

Είναι τα μοσχεύματα που προέρχονται από άλλο άτομο του ίδιου είδους, δηλαδή από διαφορετικό ανθρώπινο οργανισμό.

3) Ξενομοσχεύματα

Είναι τα μοσχεύματα που προέρχονται από άλλο είδος εκτός του ανθρώπινου.

4) Συνθετικά ή Αλλοπλαστικά Υλικά

Η χρήση τους είναι περιορισμένη.

Τέλος υπάρχει και η κατηγορία των μοσχευμάτων που υποκαθιστούν τους μαλακούς ιστούς, δηλαδή τα ούλα.

Είναι ασφαλής η χρήση των μοσχευμάτων και ποια είναι η προέλευση τους;

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσει ο Έλληνας ασθενής είναι ότι στις μέρες μας η χρήση των μοσχευμάτων είναι ασφαλής και ωφέλιμη για τον ίδιο, εφόσον βέβαια αυτά προέρχονται από τράπεζες ιστών του εσωτερικού η΄ του εξωτερικού που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αυτό έγκειται στην εμπιστοσύνη και αξιοπιστία του Οδοντιάτρου, ο οποίος επιβάλλεται να γνωρίζει και να είναι ενήμερος για τα βιουλικά που χρησιμοποιεί και την προέλευσή τους.